Hóa học Lớp 10: Ion O 2 – không có cùng số electron với nguyên tử hoặc ion nào sau đây?

Hóa học Lớp 10: Ion O 2 – không có cùng số electron với nguyên tử hoặc ion nào sau đây?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 10: Ion O 2 – không có cùng số electron với nguyên tử hoặc ion nào sau đây?”

 1. – Nguyên tử O (Z = 8) có cấu hình electron là: 1s22s22p4

  Nguyên tử O nhận 2 electron để tạo thành ion O2-

  Cấu hình electron của ion O2- là: 1s22s22p6

  – Nguyên tử F (Z = 9) có cấu hình electron là: 1s22s22p5

  Nguyên tử F nhận 1 electron để tạo thành ion F

  Cấu hình electron của ion F là: 1s22s22p6

  Nguyên tử Cl (Z = 17) có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p5

  Nguyên tử Cl nhận 1 electron để tạo thành ion Cl

  Cấu hình electron của ion Cl là: 1s22s22p63s23p6

  – Nguyên tử Mg (Z = 12) có cấu hình electron là: 1s22s22p63s2

  Nguyên tử Mg nhường đi 2 electron lớp ngoài cùng để tạo thành ion Mg2+

  Cấu hình electron của ion Mg2+ là: 1s22s22p6

  – Cấu hình electron của Ne (Z = 10) là: 1s22s22p6

  Vậy ion O2- không có cùng số electron với ion Cl

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button