Hóa học Lớp 10: Đồng có 2 đồng vị 63 29cu chiếm 70% còn lại là A29cu. Biết nguyên tử khối trung binh của cu là 63.6 A. Xác định a B.giả sử có 700 nguyê

Hóa học Lớp 10: Đồng có 2 đồng vị 63 29cu chiếm 70% còn lại là A29cu. Biết nguyên tử khối trung binh của cu là 63.6 A. Xác định a B.giả sử có 700 nguyên tử đồng vị 63 29 cu thì có bao nhiêu nguyên tử đồng vị A29cu, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 10: Đồng có 2 đồng vị 63 29cu chiếm 70% còn lại là A29cu. Biết nguyên tử khối trung binh của cu là 63.6 A. Xác định a B.giả sử có 700 nguyê”

 1. a)vì nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,6 
  <=> 63.70%+A.30%=63,6
  <=>44,1+A.30%=63.6
  <=>A.30%=19.5
  =>A=65
  b)Tổng số nguyên tử là 700:70%=1000( nguyên tử )
  => số nguyên tử trong đồng vị 65Cu là 1000.30%=300 ( nguyên tử)

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ