Hóa học Lớp 10: Cho X, Y là 2 muối cacbonat của kim loại nhóm IIA thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Hoà tan 23,4 gam hỗn hợp X, Y bằng d

Hóa học Lớp 10: Cho X, Y là 2 muối cacbonat của kim loại nhóm IIA thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Hoà tan 23,4 gam hỗn hợp X, Y bằng dung dịch 500ml HCl 2M hu được dung dịch Z đồng thời thoát ra 6,72 lít khí CO2 (đktc). a) Xác định 2 kim loại X và Y trên ? b) Hãy tính nồng độ mol/lít của mỗi chất tan có trong dung dịch Z., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 10: Cho X, Y là 2 muối cacbonat của kim loại nhóm IIA thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Hoà tan 23,4 gam hỗn hợp X, Y bằng d”

  1. a, Gọi 2 KL  CT chung  RnCO2=6,72 : 22,4=0,3 molRCO3+2HClRCl2+CO2+H2O0,3<0,3    0,3           (mol)=>MRCO3=23,4 : 0,3=78=>MR=18 g/mol R gồm 2 nguyên tố thuộc nhóm IIA,  2 chu kỳ liên tiếp nhau=>R gồm Be  MgVậy X  Be, Y  Mgb, nBeCO3=x mol; nMgCO3=y molTa : x+y=0,369x+84y=23,4<=>x=0,12y=0,18dd Z : nBeCl2=0,12 mol=>CM BeCl2=0,120,5=0,24 MnMgCl2=0,18 mol=>CM MgCl2=0,180,5=0,36 MVậy CM BeCl2=0,24M; CM MgCl2=0,36M

    ..

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button