Hóa học Lớp 10: Cho biết cấu hình mức năng lượng cao nhất của các nguyên tử : 2p4,3d6,4s1 ,5s1,3d8 – viết cấu hình electron đầy đủ – Xác định phi kim,

Hóa học Lớp 10: Cho biết cấu hình mức năng lượng cao nhất của các nguyên tử : 2p4,3d6,4s1 ,5s1,3d8 – viết cấu hình electron đầy đủ – Xác định phi kim,kim loại hay khí hiếm, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 10: Cho biết cấu hình mức năng lượng cao nhất của các nguyên tử : 2p4,3d6,4s1 ,5s1,3d8 – viết cấu hình electron đầy đủ – Xác định phi kim,”

  1. 1s22s22p4: thuc nhóm VIA=>Phi kim1s22s22p63s23p63d64s2: thuc nhóm VIIIB>kim loi1s22s22p63s23p64s1: thuc nhóm IA=>kim loi1s22s22p63s23p63d104s24p65s2: thuc nhóm IA=>kim loi1s22s22p63s23p63d84s2: thuc nhóm VIIIB=>kim loi

    .

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button