Hóa học Lớp 10: Cho 2,24 lit (đktc) khí H2S hấp thụ hết vào 85 ml dung dịch NaOH 2M, sau phản ứng thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa chất tan

Hóa học Lớp 10: Cho 2,24 lit (đktc) khí H2S hấp thụ hết vào 85 ml dung dịch NaOH 2M, sau phản ứng thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa chất tan là: A.NaHS: 1,74g và Na2S: 5,46g B.NaHS: 5,46g và Na2S: 1,74g C.Na2S: 7,8g D.NaHS: 3,92g và Na2S: 2,34g, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 10: Cho 2,24 lit (đktc) khí H2S hấp thụ hết vào 85 ml dung dịch NaOH 2M, sau phản ứng thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa chất tan”

 1. nH2S = 2,24/22,4 = 0,1 mol

  nNaOH = 0,085.2 = 0,17 mol

  Tỉ lệ: nNaOH/nH2S = 0,17/0,1 = 1,7 

  => sản phẩm gồm 2 muối : NaHS và Na2S

  NaOH + H2S –> NaHS +H2O

       x   <-      x  <-         x

  2NaOH + H2S –> Na2S + 2H2O

       2y   <-     y <-         y

  Gọi x và y lần lượt là sô mol của NaHS và Na2S

  Ta có hệ 

  x + y = 0,1

  x + 2y = 0,17

  Bạn bấm máy tính giải hệ rồi làm các bước sau nhé

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button