Hóa học Lớp 10: Biết rằng một loại nguyên tử đồng (Cu) có 29 proton và 34 neutron. Những phát biểu nào sau đây

Hóa học Lớp 10: Biết rằng một loại nguyên tử đồng (Cu) có 29 proton và 34 neutron. Những phát biểu nào sau đây là đúng? A. Nguyên tử đồng có 29 electron. B. Hạt nhân nguyên tử đồng trên có tổng số hạt là 63. C. Ion Cu + có 28 electron. D. Ion Cu + có 30 electron. E. Ion Cu + có 28 proton., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 thought on “Hóa học Lớp 10: Biết rằng một loại nguyên tử đồng (Cu) có 29 proton và 34 neutron. Những phát biểu nào sau đây”

 1. Giải đáp đúng là: A, B, C

  A đúng vì nguyên tử đồng có số electron = số proton = 29.

  B đúng vì số hạt trong hạt nhân nguyên tử đồng = 29 + 34 = 63.

  C đúng, D sai vì Cu nhường 1 electron tạo ion Cu+. Số electron của Cu+ = 29 – 1 = 28.

  E sai vì ion Cu+ có số proton là 29 (bằng số proton của Cu).

  Reply

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button