Giáo dục công dân Lớp 9: Do mâu thuẫn nên anh K đã bỏ thuốc trừ sâu vào hồ nước nhà anh B,nhằm đầu độc gđ anh B làm anh B qua đời Hỏi: việc làm của anh K có vi

Giáo dục công dân Lớp 9: Do mâu thuẫn nên anh K đã bỏ thuốc trừ sâu vào hồ nước nhà anh B,nhằm đầu độc gđ anh B làm anh B qua đời Hỏi: việc làm của anh K có vi phạm pháp luật k?vi phạm pháp luật gì?anh K phải chịu trách nhiệm gì về hành vi của mình? vì sao?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Giáo dục công dân Lớp 9: Do mâu thuẫn nên anh K đã bỏ thuốc trừ sâu vào hồ nước nhà anh B,nhằm đầu độc gđ anh B làm anh B qua đời Hỏi: việc làm của anh K có vi”

 1. Anh K đã vi phạm pháp luật vì:
  – Hành vi của anh K là xác định: anh ta bỏ thuốc trừ sâu vào bể nước nhà anh B nhằm đầu độc cả gia đình anh B.
  – Hành vi đó trái pháp luật, gây hậu quả là cả gia đình anh B bị ngộ độc , anh B qua đời.
  – Hành vi đó có yếu tố lỗi mà cụ thể là lỗi cố ý trực tiếp: anh K nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội và thấy rõ hậu quả hành vi và anh ta mong muốn hậu quả xảy ra.
  – Anh K là chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp luật.

  Anh K phải chịu trách nhiệm hình sự

  Trả lời
 2. Anh K đã vi phạm pháp luật vì:
  – Hành vi của anh K là xác định: anh ta bỏ thuốc trừ sâu vào bể nước nhà anh B nhằm đầu độc cả gia đình anh B.
  – Hành vi đó trái pháp luật, gây hậu quả là cả gia đình anh B bị ngộ độc , anh B qua đời.
  – Hành vi đó có yếu tố lỗi mà cụ thể là lỗi cố ý trực tiếp: anh K nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội và thấy rõ hậu quả hành vi và anh ta mong muốn hậu quả xảy ra.
  – Anh K là chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp luật.
  Anh K phải chịu trách nhiệm hình sự

  Trả lời

Viết một bình luận