Giáo dục công dân Lớp 12: Khi UBND quận X thu hồi đất của gia đình ông B trái luật. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của gia đình m

Giáo dục công dân Lớp 12: Khi UBND quận X thu hồi đất của gia đình ông B trái luật. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của gia đình mình thì gia đình ông B phải sử dụng quyền nào sau đây A. Tham gia quản lý nhà nước và xã hội B. Khiếu nại C. Tố cáo D. Tự do ngôn luận, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Giáo dục công dân Lớp 12: Khi UBND quận X thu hồi đất của gia đình ông B trái luật. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của gia đình m”

Viết một bình luận