Địa lí Lớp 9: Tại sao nói nguồn lao động nước ta dồi dào

Địa lí Lớp 9: Tại sao nói nguồn lao động nước ta dồi dào, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Địa lí Lớp 9: Tại sao nói nguồn lao động nước ta dồi dào”

 1. – Nước ta có số dân đông.

  + Năm 2007, số dân nước ta là 85,17 triệu người.

  + Do đông dân, cơ cấu dân số trẻ, số người trong độ tuổi sinh đẻ cao nên số dân gia tăng hàng năm lớn.

   – Nước ta có cơ cấu dân số trẻ.

  + Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi: số người trong độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ lớn, số người dưới độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ tương đối cao, số người trên độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ nhỏ (dẫn chứng).

  + Dân số trẻ nên có nguồn lao động dồi dào, dự trữ lao động lớn.

  – Tốc độ gia tăng dân số và nguồn lao động còn nhanh.

  + Dân số tăng nhanh dẫn đến hiện tượng bùng nổ dân số.

  + Lực lượng lao động chiếm trên 50% tổng số dân, tốc độ tăng nguồn lao động tương đối cao (khoảng 3% năm), mỗi năm có thêm hơn 1 triệu lao động.

  Trả lời
 2. – Nước ta có số dân đông.

  + Năm 2007, số dân nước ta là 85,17 triệu người.

  + Do đông dân, cơ cấu dân số trẻ, số người trong độ tuổi sinh đẻ cao nên số dân gia tăng hàng năm lớn.

   – Nước ta có cơ cấu dân số trẻ.

  + Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi: số người trong độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ lớn, số người dưới độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ tương đối cao, số người trên độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ nhỏ (dẫn chứng).

  + Dân số trẻ nên có nguồn lao động dồi dào, dự trữ lao động lớn.

  – Tốc độ gia tăng dân số và nguồn lao động còn nhanh.

  + Dân số tăng nhanh dẫn đến hiện tượng bùng nổ dân số.

  + Lực lượng lao động chiếm trên 50% tổng số dân, tốc độ tăng nguồn lao động tương đối cao (khoảng 3% năm), mỗi năm có thêm hơn 1 triệu lao động.

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ