Địa lí Lớp 9: SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005-2017 Cây trông (Đơn vị: triệu tấn) 2017 42,7 2005 23,8 2010 40 2015 45,1 a. Vẽ biểu đồ thể

Địa lí Lớp 9: SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005-2017 Cây trông (Đơn vị: triệu tấn) 2017 42,7 2005 23,8 2010 40 2015 45,1 a. Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi sản lượng lùa của nước ta giai đoạn 2005 – 2017 . b. Nhận xét về sự thay đổi sản lượng lúa của nước ta giai đoạn 2005- 2017., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Địa lí Lớp 9: SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005-2017 Cây trông (Đơn vị: triệu tấn) 2017 42,7 2005 23,8 2010 40 2015 45,1 a. Vẽ biểu đồ thể”

  1. a) Trong hình b) Nhận xét : _ Sản lượng lúa nước ta tăng trưởng ko đều + Từ năm 2005 đến 2015 , sản lượng lúa tăng liên tục , tăng 21.3 triệu tấn và tăng1.89 lần. + Năm 2017 , sản lượng lúa giảm 2.4 triệu tấn và giảm 1.05 lần.

    Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ