Địa lí Lớp 8: So sánh sự giống và khác nhau giữa đồng bằng bắc bộ và đồng bằng nam bộ

Địa lí Lớp 8: So sánh sự giống và khác nhau giữa đồng bằng bắc bộ và đồng bằng nam bộ, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

4 bình luận về “Địa lí Lớp 8: So sánh sự giống và khác nhau giữa đồng bằng bắc bộ và đồng bằng nam bộ”

 1. Giống: 
  – hai vựa lúa chính của nước ta.
  – Hình thành từ quá trình bồi tụ của các con sông lớn.
  Khác:
  *ĐB Bắc Bộ:
  – diện tích nhỏ, khoảng 15000 km2.
  – có nguồn gốc từ lâu đời.
  – có số dân cao, khoảng 20 triệu dân.
  – tính chất đất là phù sa cổ, hình thành trên nền đá kết tinh.
  – có vai trò quan trọng trong việc phát triển KT-CT-XH-QS.
  – khí hậu: nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh.
  *ĐB Nam Bộ:
  – Diện tích lớn, khoảng 40.5 triệu km2.
  – được phát hiện muộn.
  – số dân ít, khoảng 17 triệu dân.
  – hình thành từ quá trình bồi tụ phù sa và các dồng cát cổ.
  – vai trò quan trọng trọng: KT-XH.
  – khí hậu: cận xích đạo nóng ẩm, mưa nhiều.

  Trả lời
 2. Câu hỏi : So sánh sự giống và khác nhau giữa đồng bằng bắc bộ và đồng bằng nam bộ
   Trả lời : 
  * Giống nhau :
  – Hai vựa lúa chính của nước ta.
  – Hình thành từ quá trình bồi tụ của các con sông lớn.
  * Khác nhau : 
  * Đồng bằng Bắc Bộ:
  – Diện tích nhỏ, khoảng 15000 km2.
  – Có nguồn gốc từ lâu đời.
  – Có số dân cao, khoảng 20 triệu dân.
  – Tính chất đất là phù sa cổ, hình thành trên nền đá kết tinh.
  – Có vai trò quan trọng trong việc phát triển KT-CT-XH-QS.
  – Khí hậu: nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh.
  * Đồng bằng Nam Bộ:
  – Diện tích lớn, khoảng 40.5 triệu km2.
  – Được phát hiện muộn.
  – Số dân ít, khoảng 17 triệu dân.
  – Hình thành từ quá trình bồi tụ phù sa và các dồng cát cổ.
  – Vai trò quan trọng trọng: Kinh Tế – Xã Hội .
  – Khí hậu : cận xích đạo nóng ẩm, mưa nhiều.
                                                                               _Chúc_thy_tốt_naa_ ????

  Trả lời
 3. Giống: 
  – hai vựa lúa chính của nước ta.
  – Hình thành từ quá trình bồi tụ của các con sông lớn.
  Khác:
  *ĐB Bắc Bộ:
  – diện tích nhỏ, khoảng 15000 km2.
  – có nguồn gốc từ lâu đời.
  – có số dân cao, khoảng 20 triệu dân.
  – tính chất đất là phù sa cổ, hình thành trên nền đá kết tinh.
  – có vai trò quan trọng trong việc phát triển KT-CT-XH-QS.
  – khí hậu: nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh.
  *ĐB Nam Bộ:
  – Diện tích lớn, khoảng 40.5 triệu km2.
  – được phát hiện muộn.
  – số dân ít, khoảng 17 triệu dân.
  – hình thành từ quá trình bồi tụ phù sa và các dồng cát cổ.
  – vai trò quan trọng trọng: KT-XH.
  – khí hậu: cận xích đạo nóng ẩm, mưa nhiều.

  Trả lời
 4. Giống: 
  – hai vựa lúa chính của nước ta.
  – Hình thành từ quá trình bồi tụ của các con sông lớn.
  Khác:
  *ĐB Bắc Bộ:
  – diện tích nhỏ, khoảng 15000 km2.
  – có nguồn gốc từ lâu đời.
  – có số dân cao, khoảng 20 triệu dân.
  – tính chất đất là phù sa cổ, hình thành trên nền đá kết tinh.
  – có vai trò quan trọng trong việc phát triển KT-CT-XH-QS.
  – khí hậu: nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh.
  *ĐB Nam Bộ:
  – Diện tích lớn, khoảng 40.5 triệu km2.
  – được phát hiện muộn.
  – số dân ít, khoảng 17 triệu dân.
  – hình thành từ quá trình bồi tụ phù sa và các dồng cát cổ.
  – vai trò quan trọng trọng: KT-XH.
  – khí hậu: cận xích đạo nóng ẩm, mưa nhiều.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button