Địa lí Lớp 6: Sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ nói về mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người.

Địa lí Lớp 6: Sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ nói về mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

17 bình luận về “Địa lí Lớp 6: Sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ nói về mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người.”

 1. 1. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
  Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.
  2. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.
  3. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
  Ngày tháng mười chưa cười đã tối.
  4. Tháng ba mưa đám, tháng tám mưa cơn
  5. Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa.
  6. Kiến đen tha trứng lên cao

  Trả lời
 2. “Người ta đi cây lấy công,
  Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề.
  Trông trời,trông đất,trông mây,
  Trông mưa,trông gió,trông ngày,trông đêm,
  Trông cho chân cứng đá mềm,
  Trời êm biển lặng mới yên tấm lòng”

  Trả lời
 3. Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão.
   Kiến đắp thành thì bão, kiến ẵm con chạy vào thì mưa.
   Mưa đồng Bay vừa trông vừa chạy, mưa Tam Đảo bảo nhau đi cày.
  Giông bể Đông bắc nồi rang thóc, giông bể Tây đổ thóc ra phơi.
   Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.
  Nắng sớm thì đi trồng cà, mưa sớm ở nhà phơi thóc.

  Trả lời
 4. 1. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.
  2. Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão.
  3. Kiến đắp thành thì bão, kiến ẵm con chạy vào thì mưa.
  4. Mưa đồng Bay vừa trông vừa chạy, mưa Tam Đảo bảo nhau đi cày.
  5. Giông bể Đông bắc nồi rang thóc, giông bể Tây đổ thóc ra phơi.
  6. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.
  7. Nắng sớm thì đi trồng cà, mưa sớm ở nhà phơi thóc.
  8. Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng Mười chưa cười đã tối.
  9. Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân.
  10. Mưa tháng Bảy, gãy cành trám, nắng tháng Tám, rám trái bưởi.

  Trả lời
 5. 1. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.
  2. Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão.
  3. Kiến đắp thành thì bão, kiến ẵm con chạy vào thì mưa.
  4. Mưa đồng Bay vừa trông vừa chạy, mưa Tam Đảo bảo nhau đi cày.
  5. Giông bể Đông bắc nồi rang thóc, giông bể Tây đổ thóc ra phơi.
  6. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.
  7. Nắng sớm thì đi trồng cà, mưa sớm ở nhà phơi thóc.
  8. Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng Mười chưa cười đã tối.
  9. Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân.
  10. Mưa tháng Bảy, gãy cành trám, nắng tháng Tám, rám trái bưởi.

  Trả lời
 6. 1. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.
  2. Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão.
  3. Kiến đắp thành thì bão, kiến ẵm con chạy vào thì mưa.
  4. Mưa đồng Bay vừa trông vừa chạy, mưa Tam Đảo bảo nhau đi cày.
  5. Giông bể Đông bắc nồi rang thóc, giông bể Tây đổ thóc ra phơi.
  6. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.
  7. Nắng sớm thì đi trồng cà, mưa sớm ở nhà phơi thóc.
  8. Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng Mười chưa cười đã tối.
  9. Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân.
  10. Mưa tháng Bảy, gãy cành trám, nắng tháng Tám, rám trái bưởi.

  Trả lời
 7. 1 . Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm
  2 . Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão
  3 . Kiến đắp thành thì bão, kiến ẵm con chạy vào thì mưa
  4 . Mưa đồng Bay vừa trông vừa chạy, mưa Tam Đảo bảo nhau đi cày
  5 . Giông bể Đông bắc nồi rang thóc, giông bể Tây đổ thóc ra phơi
  6 . Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa
  7 . Nắng sớm thì đi trồng cà, mưa sớm ở nhà phơi thóc                                           
  8 . Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng Mười chưa cười đã tối
  9 . Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân
  10 . Mưa tháng Bảy, gãy cành trám, nắng tháng Tám, rám trái bưởi

  Trả lời
 8. 1. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.
  2. Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão.
  3. Kiến đắp thành thì bão, kiến ẵm con chạy vào thì mưa.
  4. Mưa đồng Bay vừa trông vừa chạy, mưa Tam Đảo bảo nhau đi cày.
  5. Giông bể Đông bắc nồi rang thóc, giông bể Tây đổ thóc ra phơi.
  6. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.
  7. Nắng sớm thì đi trồng cà, mưa sớm ở nhà phơi thóc.
  8. Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng Mười chưa cười đã tối.
  9. Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân.
  10. Mưa tháng Bảy, gãy cành trám, nắng tháng Tám, rám trái bưởi.

  Trả lời
 9. 1. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.
  2. Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão.
  3. Kiến đắp thành thì bão, kiến ẵm con chạy vào thì mưa.
  4. Mưa đồng Bay vừa trông vừa chạy, mưa Tam Đảo bảo nhau đi cày.
  5. Giông bể Đông bắc nồi rang thóc, giông bể Tây đổ thóc ra phơi.
  6. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.
  7. Nắng sớm thì đi trồng cà, mưa sớm ở nhà phơi thóc.
  8. Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng Mười chưa cười đã tối.
  9. Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân.
  10. Mưa tháng Bảy, gãy cành trám, nắng tháng Tám, rám trái bưởi.

  Trả lời
 10. Người ta đi cấy lấy công,
  Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề.
  Trông trời, trông đất, trông mây,
  Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm,
  Trông cho chân cứng đá mềm,
  Trời êm biển lặng mới yên tấm lòng.”

  Trả lời
 11. 1, Vàng mây thì gió, đỏ mây thì mưa.
  2, Tam Đảo đội mũ, nước lũ sẽ về.
  3, Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng bay vừa thì râm
  4, Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão
  5, Cóc nghiến răng trời đang nắng thì mưa
  6, Bạn chài thợ lái bảo nhau, mống Đông chớp lạch quay mau về nhà
  7, Chớp thừng chớp chão, chẳng bão thì mưa 
  8, Cỏ gà loang lổ tức đổ mưa ngay
  9, Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối
  10, Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa
  11, Kiến đắp thành thì bão, kiến ẵm con chạy vào thì mưa
  12, Mưa tháng tám gãy cành trám, nắng tháng tám rám trái bưởi
  13, Nắng sớm thì đi trồng cà, mưa sớm ở nhà phơi thóc 
  14, Giông bể Đông bắc nồi rang thóc, giông bể Tây đổ thóc ra phơi
  15, Mưa đồng Bay vừa trông vừa chạy, mưa Tam Đảo bảo nhau đi cày

  Trả lời
 12. 1. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.
  2. Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão.
  3. Kiến đắp thành thì bão, kiến ẵm con chạy vào thì mưa.
  4. Mưa đồng Bay vừa trông vừa chạy, mưa Tam Đảo bảo nhau đi cày.
  5. Giông bể Đông bắc nồi rang thóc, giông bể Tây đổ thóc ra phơi.
  6. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.
  7. Nắng sớm thì đi trồng cà, mưa sớm ở nhà phơi thóc.
  8. Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng Mười chưa cười đã tối.
  9. Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân.
  10. Mưa tháng Bảy, gãy cành trám, nắng tháng Tám, rám trái bưởi.

  Trả lời
 13. 1. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.
  2. Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão.
  3. Kiến đắp thành thì bão, kiến ẵm con chạy vào thì mưa.
  4. Mưa đồng Bay vừa trông vừa chạy, mưa Tam Đảo bảo nhau đi cày.
  5. Giông bể Đông bắc nồi rang thóc, giông bể Tây đổ thóc ra phơi.
  6. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.
  7. Nắng sớm thì đi trồng cà, mưa sớm ở nhà phơi thóc.
  8. Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng Mười chưa cười đã tối.
  9. Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân.
  10. Mưa tháng Bảy, gãy cành trám, nắng tháng Tám, rám trái bưởi.

  Trả lời
 14. 1. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.
  2. Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão.
  3. Kiến đắp thành thì bão, kiến ẵm con chạy vào thì mưa.
  4. Mưa đồng Bay vừa trông vừa chạy, mưa Tam Đảo bảo nhau đi cày.
  5. Giông bể Đông bắc nồi rang thóc, giông bể Tây đổ thóc ra phơi.
  6. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.
  7. Nắng sớm thì đi trồng cà, mưa sớm ở nhà phơi thóc.
  8. Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng Mười chưa cười đã tối.
  9. Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân.
  10. Mưa tháng Bảy, gãy cành trám, nắng tháng Tám, rám trái bưởi.

  Trả lời
 15. 1. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.
  2. Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão.
  3. Kiến đắp thành thì bão, kiến ẵm con chạy vào thì mưa.
  4. Mưa đồng Bay vừa trông vừa chạy, mưa Tam Đảo bảo nhau đi cày.
  5. Giông bể Đông bắc nồi rang thóc, giông bể Tây đổ thóc ra phơi.
  6. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.
  7. Nắng sớm thì đi trồng cà, mưa sớm ở nhà phơi thóc.
  8. Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng Mười chưa cười đã tối.
  9. Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân.
  10. Mưa tháng Bảy, gãy cành trám, nắng tháng Tám, rám trái bưởi.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button