Địa lí Lớp 12: Năm 2014, nước ta có dân số là 90,7 triệu người ,diện tích tự nhiên phần đất liền là 331212 km

Địa lí Lớp 12: Năm 2014, nước ta có dân số là 90,7 triệu người ,diện tích tự nhiên phần đất liền là 331212 km 2 , vậy mật độ dân số nước ta là A. 237,8 người/km 2 B. 373,8 người/km 2 C. 283,8 người/km 2 D. 273,8 người/km 2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Địa lí Lớp 12: Năm 2014, nước ta có dân số là 90,7 triệu người ,diện tích tự nhiên phần đất liền là 331212 km”

  1. Ap dụng công thức tính Mật độ dân số = số dân / diện tích

    Năm 2014,nước ta có dân số là 90,7 triệu người ,diện tích tự nhiên phần đất liền là 331212 km2 , vậy mật độ dân số nước ta là 90700000 / 331212 = 273,8 người / km2

    => Chọn đáp án D

    Trả lời

Viết một bình luận