Địa lí Lớp 12: Đặc điểm của quá trình đô thị hóa ở nước ta: A. Quá trình đô thị hóa ở nước t

Địa lí Lớp 12: Đặc điểm của quá trình đô thị hóa ở nước ta: A. Quá trình đô thị hóa ở nước ta có quy mô lớn và phân bố tập trung. B. Quá trình đô thị hóa ở nước ta không xuất phát từ quá trình công nghiệp hóa C. Trình độ đô thị hóa diễn ra chậm và không đồng đều giữa các vùng lãnh thổ D. Trình độ đô thị hóa cao, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Địa lí Lớp 12: Đặc điểm của quá trình đô thị hóa ở nước ta: A. Quá trình đô thị hóa ở nước t”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ