Địa lí Lớp 12: Cho biểu đồ về dầu thô và điện của Thái Lan, giai đoạn 2010 – 2015. Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau

Địa lí Lớp 12: Cho biểu đồ về dầu thô và điện của Thái Lan, giai đoạn 2010 – 2015. Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? A. Sản lượng dầu thô và sản lượng điện của Thái Lan, giai đoạn 2010 – 2015. B. Cơ cấu và tốc độ tăng trưởng dầu thô, điện của Thái Lan, giai đoạn 2010 – 2015. C. Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô, điện của Thái Lan, giai đoạn 2010 – 2015. D. Quy mô và cơ cấu sản lượng dầu thô, điện của Thái Lan, giai đoạn 2010 – 2015., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Địa lí Lớp 12: Cho biểu đồ về dầu thô và điện của Thái Lan, giai đoạn 2010 – 2015. Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau”

  1. Hướng dẫn: Căn cứ vào biểu đồ và bảng chú giải => Biểu đồ thể hiện nội dung sản lượng dầu thô và sản lượng điện của Thái Lan, giai đoạn 2010 – 2015.

    Chọn: A

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button