Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu: Số dân, sản lượng lương thực của nước ta qua các năm (Nguồn: Niên giám thống

Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu: Số dân, sản lượng lương thực của nước ta qua các năm (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2105, NXB Thống kê 2016) Dựa vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về dân số và sản lượng lương thực nước ta giai đoạn 2000 -2015? A. Dân số tăng nhanh hơn sản lượng lương thự B. Bình quân lương thực đầu người tăng liên tục C. Dân số tăng nhanh hơn bình quân lương thực theo đầu người D. Sản lượng lương thực tăng chậm hơn bình quân lương thực theo đầu người, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu: Số dân, sản lượng lương thực của nước ta qua các năm (Nguồn: Niên giám thống”

 1. Dựa vào bảng số liệu đã cho, áp dụng công thức tính bình quân lương thực theo đầu người = Tổng sản lượng lương thực / số dân

  Chú ý đổi đơn vị: 1 tấn = 1000kg

  Áp dụng công thức tính tốc độ tăng trưởng = giá trị năm sau / giá trị năm gốc *100 (đơn vị %) => Giai đoạn 2000-2010, Tổng số dân tăng: 91713 / 77635 *100 = 118,1%

  Sản lượng lương thực tăng 50498 / 34539 = 146,2%

  Bình quân lương thực tăng 550,6 / 444,9 = 123,8%

  => Nhận xét đúng là Bình quân lương thực đầu người tăng liên tục => Chọn đáp án B

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button