Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 (Đơn vị: Triệu đô la Mỹ)

Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 (Đơn vị: Triệu đô la Mỹ) (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về giá trị xuất, nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 2010 – 2015? A. Xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm. B. Xuất khẩu tăng, nhập khẩu tăng. C. Xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng. D. Xuất khẩu giảm, nhập khẩu giảm., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 (Đơn vị: Triệu đô la Mỹ)”

 1. Hướng dẫn: Qua bảng số liệu, ta thấy:

  – Giá trị xuất khẩu tăng liên tục qua các năm và tăng thêm 89780 triệu USD.

  – Giá trị nhập khẩu tăng liên tục qua các năm và tăng thêm 80937,3 triệu USD.

  Như vậy, giá trị xuất – nhập khẩu đều tăng liên tục qua các năm => Ý B đúng.

  Chọn: B

  Trả lời

Viết một bình luận