Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu DÂN SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 – 2015 ( đơn vị: Nghìn người ) Để thể hiện dân số

Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu DÂN SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 – 2015 ( đơn vị: Nghìn người ) Để thể hiện dân số nước ta phân theo thành thị và nông thôn, giai đoạn 2005 – 2015 biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất ? A. Kết hợp B. Cột chồng C. Tròn D. Miền, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Địa lí Lớp 12: Cho bảng số liệu DÂN SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 – 2015 ( đơn vị: Nghìn người ) Để thể hiện dân số”

  1. Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện được dân số phân theo thành thị – nông thôn là biểu đồ cột chồng => Chọn đáp án B

    Trả lời

Viết một bình luận