Hóa học Lớp 9: Trung hòa 200ml dd H2SO4 0,2M bằng dd NaOH 1M. Tính a.Thể tích dd NaOH cần dùng b. Nồng độ mol của dd muối sau phản ứng, biết thể tích

Hóa học Lớp 9: Trung hòa 200ml dd H2SO4 0,2M bằng dd NaOH 1M. Tính a.Thể tích dd NaOH cần dùng b. Nồng độ mol của dd muối sau phản ứng, biết thể tích dd thay đổi không đáng kể., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 9: Trung hòa 200ml dd H2SO4 0,2M bằng dd NaOH 1M. Tính a.Thể tích dd NaOH cần dùng b. Nồng độ mol của dd muối sau phản ứng, biết thể tích”

  1. nH2SO4=0,2.0,2=0,04 mola, H2SO4+2NaOH>Na2SO4+2H2O     0,04        0,08            0,04              (mol)VNaOH=0,08 : 1=0,08 lítVy V=0,08 lítb, Vsau=0,2+0,08=0,28 lítCM Na2SO4=0,040,28=0,143MVy CM Na2SO4=0,143M.

    Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ