Hóa học Lớp 9: Thêm 196g dung dịch H2SO4 vào 120g dung dịch Ba(OH)2. Phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 36,348g kết tủa trắng. Nồng độ phần trăm dung

Hóa học Lớp 9: Thêm 196g dung dịch H2SO4 vào 120g dung dịch Ba(OH)2. Phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 36,348g kết tủa trắng. Nồng độ phần trăm dung dịch acid đã dùng là, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai