Hóa học Lớp 9: Tính khối lượng C H 3 C O O C 2 H 5 sinh ra khi trộn 0,3 mol C H 3 C O O H với 0,2 mol C 2

Hóa học Lớp 9: Tính khối lượng C H 3 C O O C 2 H 5 sinh ra khi trộn 0,3 mol C H 3 C O O H với 0,2 mol C 2 H 5 O H khi hiệu suất phản ứng đạt 80% (cho H=1, C=12, O=16), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 9: Tính khối lượng C H 3 C O O C 2 H 5 sinh ra khi trộn 0,3 mol C H 3 C O O H với 0,2 mol C 2”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ