Hóa học Lớp 9: Người ta dẫn hỗn hợp khí gồm O2, CO, CO2, N2 Đi qua bình đựng nước vôi trong dư. Khí thoát ra khỏi bình là : a) O2, CO b) O2, CO, N

Hóa học Lớp 9: Người ta dẫn hỗn hợp khí gồm O2, CO, CO2, N2 Đi qua bình đựng nước vôi trong dư. Khí thoát ra khỏi bình là : a) O2, CO b) O2, CO, N2 c) CO2, N2 d) O2, CO, CO2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ