Hóa học Lớp 9: Hòa tan hoàn toàn 11,8 g hỗn hợp AL ,CU vào 500ml dung dịch H2SO4 loãng ( vừa đủ).Phản ứng kết thúc thu được 6 , 72 lít khí hiđro thoát

Hóa học Lớp 9: Hòa tan hoàn toàn 11,8 g hỗn hợp AL ,CU vào 500ml dung dịch H2SO4 loãng ( vừa đủ).Phản ứng kết thúc thu được 6 , 72 lít khí hiđro thoát ra (ở đktc). a.Viết phương trình phản ứng. b.Tính khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp. có.Tính nồng độ mol/lít của dung dịch H2SO4 cần dùng., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai