Hóa học Lớp 9: Hoà tan 44,8g hh A gồm MgO và FeO trong 200ml dd H2SO4 0,45M(loãng) thì phản ứng vừa đủ, thu được dd B. a) Tính khối lượng mỗi oxit có

Hóa học Lớp 9: Hoà tan 44,8g hh A gồm MgO và FeO trong 200ml dd H2SO4 0,45M(loãng) thì phản ứng vừa đủ, thu được dd B. a) Tính khối lượng mỗi oxit có trong hỗn hợp A. b) Tính nồng độ mol các chất có trong dd B. Xem như thể tích dd thay đổi không đáng kể., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai