Hóa học Lớp 9: Hấp thụ hoàn toàn 15,68 lít khí CO2 ( Đktc) vào 500ml dung dịch NaOH có nồng độ C mol/lít . Sau phản ứng thu được 65,4 gam muối . Tính

Hóa học Lớp 9: Hấp thụ hoàn toàn 15,68 lít khí CO2 ( Đktc) vào 500ml dung dịch NaOH có nồng độ C mol/lít . Sau phản ứng thu được 65,4 gam muối . Tính giá trị của C? Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (DKTC) vào 100ml gồm dung dịch NaOH 1M và KOH 2M , thu được dung dịch X . Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Tính giá trị của m ? Giúp mik với ạ :<<, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 9: Hấp thụ hoàn toàn 15,68 lít khí CO2 ( Đktc) vào 500ml dung dịch NaOH có nồng độ C mol/lít . Sau phản ứng thu được 65,4 gam muối . Tính”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ