Hóa học Lớp 9: Đốt cháy hết 5.6 gam Sắt bằng khí Cl2 dư thì thu được m gam muối .Giá trị của m là :  A:12,7 B: 15,1 C: 16,25 D: 10,04

Hóa học Lớp 9: Đốt cháy hết 5.6 gam Sắt bằng khí Cl2 dư thì thu được m gam muối .Giá trị của m là :  A:12,7 B: 15,1 C: 16,25 D: 10,04, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ