Hóa học Lớp 9: cho dung dịch chứa 10 gam CH3COOH tác dụng với dung dịch chứa 10g KOH sau khi phản ứng hoàn toàn dung dịch chứa các chất tan là

Hóa học Lớp 9: cho dung dịch chứa 10 gam CH3COOH tác dụng với dung dịch chứa 10g KOH sau khi phản ứng hoàn toàn dung dịch chứa các chất tan là, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 9: cho dung dịch chứa 10 gam CH3COOH tác dụng với dung dịch chứa 10g KOH sau khi phản ứng hoàn toàn dung dịch chứa các chất tan là”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ