Hóa học Lớp 9: Cho các chất sau: Fe, Mg, Cu, A g N O 3 , C u C l 2 , F e ( N O 3 ) 2 .Số cặp chất tác dụng với nhau là

Hóa học Lớp 9: Cho các chất sau: Fe, Mg, Cu, A g N O 3 , C u C l 2 , F e ( N O 3 ) 2 .Số cặp chất tác dụng với nhau là: A. 7        B. 9        C. 6        D. 8, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ