Hóa học Lớp 9: Cho 80g dung dịch NaOH 20% tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch H2SO4 tạo ra muối trung hòa a. Viết phương trình phản ứng b. Tính nồng

Hóa học Lớp 9: Cho 80g dung dịch NaOH 20% tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch H2SO4 tạo ra muối trung hòa a. Viết phương trình phản ứng b. Tính nồng độ phan trăm dung dịch H2SO4 đã dùng c. Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch sau phản ứng. (cho biết: Na = 23; O = 16; H = 1; S = 32; ), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ