Hóa học Lớp 9: Cho 5,4g Al tác dụng với 245g dd H2SO4 20% . Tính KL các chất thu được sau phản ứng a) xác định chất dư b)tính KL các chất thu được s

Hóa học Lớp 9: Cho 5,4g Al tác dụng với 245g dd H2SO4 20% . Tính KL các chất thu được sau phản ứng a) xác định chất dư b)tính KL các chất thu được sau phản ứng c) tính nồng độ phần trăn của dd thu được sau phản ứng, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai