Hóa học Lớp 9: Cho 14 g hỗn hợp A gồm Mg và Mgo vào 200ml dung dịch Hcl sau phản ứng thu được dung dịch và 5.6l khí H2 1 Khối lượng của Mgo trong hỗ

Hóa học Lớp 9: Cho 14 g hỗn hợp A gồm Mg và Mgo vào 200ml dung dịch Hcl sau phản ứng thu được dung dịch và 5.6l khí H2 1 Khối lượng của Mgo trong hỗn hợp A là A8g  B6g  C12g   D2g 2 Nồng độ mol của dung dịch Hcl là A2.5M   B2m   C4.5M  D1.25M, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Hóa học Lớp 9: Cho 14 g hỗn hợp A gồm Mg và Mgo vào 200ml dung dịch Hcl sau phản ứng thu được dung dịch và 5.6l khí H2 1 Khối lượng của Mgo trong hỗ”

  1. nH2=0,25 mola, Mg+2HCl>MgCl2+H2     0,25   0,5                  0,25     (mol)MgO+2HCl>MgCl2+H2mMg=0,25.24=6g=>mMgO=146=8g=>A2, nMgO=840=0,2 mol=>nHCl=2nMg+2nMgO=0,5+2.0,2=0,9 mol=>CM HCl=0,9 : 0,2=4,5M

    =>C

    Trả lời
  2. nH2=0,25 molPTHH:Mg+ 2HCl>MgCl2+H20,25     0,5                             0,25  mol1.  mMgO=mAmMg=140,25.24=8 gChọn A2, nMgO=0,2 molMgO+ 2HCl>MgCl2+H2O0,2       0,4=> nHCl=0,5+0,4=0,9 mol=>CMHCl=0,9: 0,2=4,5MChọn C

    .

    Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ