Hóa học Lớp 9: Cho 13 gam kẽm tác dụng với 100ml dung dịch H2SO4 2,5M sau phản ứng thu được muối ZnSo4 khí hiđro ( đktc) và chất còn dư a . Viết ph

Hóa học Lớp 9: Cho 13 gam kẽm tác dụng với 100ml dung dịch H2SO4 2,5M sau phản ứng thu được muối ZnSo4 khí hiđro ( đktc) và chất còn dư a . Viết phường trình phản ứng hóa học b. Tính thể tích đktc khí hiđro sinh ra c . Tính khối lượng các chất còn lại sau phản ứng, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 9: Cho 13 gam kẽm tác dụng với 100ml dung dịch H2SO4 2,5M sau phản ứng thu được muối ZnSo4 khí hiđro ( đktc) và chất còn dư a . Viết ph”

  1. nZn=0,2 molnH2SO4=0,1.2,5=0,25 mol=>H2SO4 còn dưa, Zn+H2SO4>ZnSO4+H2    0,2      0,2           0,2       0,2        (mol)b, VH2=0,2.22,4=4,48 lítVy V=4,48 lítc, mZnSO4=0,2.161=32,2gnH2SO4 dư=0,250,2=0,05 mol=>mH2SO4 dư=0,05.98=4,9gVy còn 4,9g H2SO4 dư và 32,2g mui ZnSO4.

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ