Hóa học Lớp 9: Chất nào sau đây không phản ứng được với dung dịch CuSO4 ? A. Dung dịch BaCl2 B. Dung dịch NaOH C. Dung dịch HCl D. Kim loại Fe * Viết

Hóa học Lớp 9: Chất nào sau đây không phản ứng được với dung dịch CuSO4 ? A. Dung dịch BaCl2 B. Dung dịch NaOH C. Dung dịch HCl D. Kim loại Fe * Viết PTHH, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai