Hóa học Lớp 9: Công thức oxit cao nhất của 3 nguyên tố P, S, Cl là A. P 2 O 3 ,   S O 3 ,   C l 2

Hóa học Lớp 9: Công thức oxit cao nhất của 3 nguyên tố P, S, Cl là A. P 2 O 3 ,   S O 3 ,   C l 2 O 7 B. P 2 O 5 ,   S O 3 ,   C l 2 O 5 C. P 2 O 5 ,   S O 2 ,   C l 2 O 5 D. P 2 O 5 ,   S O 3 ,   C l 2 O 7, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Hóa học Lớp 9: Công thức oxit cao nhất của 3 nguyên tố P, S, Cl là A. P 2 O 3 ,   S O 3 ,   C l 2”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ