Hóa học Lớp 9: Bài 24: Cho 1 luồng C0 dư đi qua ống sứa chứa 15,3g hỗn hợp gồm FeO và ZnO nung thu được 1 hỗn hợp chất rắn có khối lượng 12,74g, biết

Hóa học Lớp 9: Bài 24: Cho 1 luồng C0 dư đi qua ống sứa chứa 15,3g hỗn hợp gồm FeO và ZnO nung thu được 1 hỗn hợp chất rắn có khối lượng 12,74g, biết H =80% a.tính % khối lượng hỗn hợp ban đầu. b. Để hoà tan toàn bộ chất rắn thu được sau PỨ trên phải dùng dung dịch HCl 2M là bao nhiêu lít ?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai