Hóa học Lớp 9: 1. Dẫn từ từ khí CO2 (ở đkc) vào một dung dịch có hòa tan 6,4g NaOH, sản phẩm là muối Na2CO3. a) Tính thể tích khí CO2 cần dùng. b)

Hóa học Lớp 9: 1. Dẫn từ từ khí CO2 (ở đkc) vào một dung dịch có hòa tan 6,4g NaOH, sản phẩm là muối Na2CO3. a) Tính thể tích khí CO2 cần dùng. b) Tính khối lượng muối tạo thành. 2. Cho 15,5g sodium oxide Na2O tác dụng với nước, thu được 0,5 lít dung dịch base. a) Viết PTHH và tính nồng độ mol của dung dịch base thu được. b) Tính thể tích dung dịch H2SO4 20%, có khối lượng riêng 1,14 g/ml cần dung để trung hòa dung dịch base nói trên., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai