Hóa học Lớp 8: tính thể tích [đktc]của ;  a. 28g khí nitơ [N2] b. hỗn hợp 4g khí hiđro [H2]vào 68g khí amoniac [NH3] GIÚP EM VỚI Ạ

Hóa học Lớp 8: tính thể tích [đktc]của ;  a. 28g khí nitơ [N2] b. hỗn hợp 4g khí hiđro [H2]vào 68g khí amoniac [NH3] GIÚP EM VỚI Ạ, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ