Hóa học Lớp 8: Sự so sánh phân tử khí oxi (Oxygen O2) và phân tử muối ăn (Sodium chlorine NaCI) nào dưới đây là đúng? ( Cho O = 16; Na = 23; Cl = 35,5

Hóa học Lớp 8: Sự so sánh phân tử khí oxi (Oxygen O2) và phân tử muối ăn (Sodium chlorine NaCI) nào dưới đây là đúng? ( Cho O = 16; Na = 23; Cl = 35,5) A. O2 nhẹ hơn NaCl bằng 0,55 lần. B. O2 nặng hơn NaCl bằng 0,55 lần. C. NaCl nặng hơn O2 bằng 0,55 lần. D. NaCl nhẹ hơn O2 bằng 1,83 lần., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Sự so sánh phân tử khí oxi (Oxygen O2) và phân tử muối ăn (Sodium chlorine NaCI) nào dưới đây là đúng? ( Cho O = 16; Na = 23; Cl = 35,5”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ