Hóa học Lớp 8: Phương trình đúng là A .   P   +   O 2   →   P 2 O 3   B .   N

Hóa học Lớp 8: Phương trình đúng là A .   P   +   O 2   →   P 2 O 3   B .   N a   +   H 2 S O 4   →   N a 2 S O 4   +   H 2     C .   B a   +   2 H C l   →   H 2   +   B a C l 2     D .   M g   +   O 2   →   M g O, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ