Hóa học Lớp 8: Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần. a) Tính phân tử

Hóa học Lớp 8: Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần. a) Tính phân tử khối của hợp chất. b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và ký hiệu nguyên tố., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần. a) Tính phân tử”

 1. a. PTK của hợp chất nặng hơn phân tử hidro 31 lần

  Phân tử khối của phân tử hidro là 1.2 = 2 đvC

  ⇒ Phân tử khối của hợp chất là: 2.31 = 62 đvC

  b. PTK hợp chất = 2.X + 1. 16 = 62 đvC

  ⇒ X= 23 (đvC)

  Vậy nguyên tử khối của X là 23. Nguyên tố X là natri (Na); KHNT Na1123

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ