Hóa học Lớp 8: Một hỗn hợp X gồm FeSO4 và Al2(SO4)3 trong do sơ ng tử oxi trong X chiếm 20/29 tổng số ng tử của các nguyên tố trong hỗn hợp X tính phầ

Hóa học Lớp 8: Một hỗn hợp X gồm FeSO4 và Al2(SO4)3 trong do sơ ng tử oxi trong X chiếm 20/29 tổng số ng tử của các nguyên tố trong hỗn hợp X tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai