Hóa học Lớp 8: I. Trắc Nghiệm 1: Trong nguyên tử, hạt mang điện là A. hạt proton, hạt nơtron B. hạt proton, hạt electron C. hạt nhân, proton và hạt el

Hóa học Lớp 8: I. Trắc Nghiệm 1: Trong nguyên tử, hạt mang điện là A. hạt proton, hạt nơtron B. hạt proton, hạt electron C. hạt nhân, proton và hạt electron D. hạt nhân 2: Trong hạt nhân, hạt mang điện là A. hạt nơtron B. hạt proton C. hạt proton, hạt electron D. hạt electron 3: Cho nguyên tử của nguyên tố C có 11 proton. Chọn đáp án sai A. Đấy là nguyên tố Natri B. Số e là 16 e C. Nguyên tử khối là 23 D. Stt trong bảng tuần hoàn là 11 4: Nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt A. p và n. B. n và e 14: Nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ Trái đất là A. Cacbon B. Oxi C. Sắt D. Silic 15: Có bao nhiêu nguyên tố hóa học? A. Trên 110 nguyên tố B. Đúng 110 nguyên tố C. 92 nguyên tố D. 100 nguyên tố 16: Số……..là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học A. Proton B. Notron C. Electron D. Nơtron và electron 17: Dãy chất nào sau đây đều là kim loại A. Nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc B. Vàng, magie, nhôm, clo 6 / 9 C. e và p D. n, p và e 5: Trong hạt nhân nguyên tử, thì gồm những hạt nào? A. Proton,electron B. Proton, notron C. Electron D. Proton,electron, notron 6: Vì sao khối lượng nguyên tử được coi bằng khối lượng hạt nhân? A. Do proton và notron có cùng khối lượng còn electron có khối lượng rất bé B. Do số p = số e C. Do hạt nhân tạo bởi proton và notron D. Do notron không mang điện 7: Hạt nhân được cấu tạo bởi: A. Notron và electron B. Proton và electron C. Proton và notron D. Electron 8: Để biểu thị khối lượng của một nguyên tử, người ta dùng đơn vị A. miligam B. gam C. Oxi, nitơ, cacbon, canxi D. Sắt, chì, kẽm, thiếc 18: Đơn chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hóa học? A. Từ 2 nguyên tố. B. Từ 3 nguyên tố. C. Từ 4 nguyên tố trở lên. D. Từ 1 nguyên tố. 19: Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng đơn vị nào? A. Gam B. Kilogam C. Gam hoặc kilogam D. Đơn vị Cacbon 20: Đơn chất là chất được tạo nên từ A. một chất B. một nguyên tố hóa học C. một nguyên tử D. một phân tử 21: Trong các chất sau hãy cho biết dãy nào chỉ gồm toàn đơn chất? A. Fe(NO3), NO, C, S B. Mg, K, S, C, N2 C. Fe,NO2, H2O 7 / 9 C. kilogam D. đvC 9: Nguyên tử trung hòa về điện vì A. Số proton bằng số nơtron B. Số proton xấp xỉ số electron C. Có cùng số proton D. Số proton bằng số electron 10: 8Cl có nghĩa là gì? A. 8 chất clo. B. 8 nguyên tố Clo. C. 8 phân tử clo. D. 8 nguyên tử clo. 11: Năm phân tử hiđro viết là: A. 5H B. 5H2 C. H2 D. 5 h2 12: Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị nào? A. gam. B. kg. C. g/cm3. D. đvC. D. Cu(NO3)2, KCl, HCl 22: Trong số các công thức hóa học sau: O2, N2, Al, Al2O3, H2, AlCl3, H2O, P. Số đơn chất là A. 4 B. 3 C. 5 D. 6 23: Có các chất được biểu diễn bằng các công thức hóa học sau: O2, Zn,CO2, CaCO3, Br2,H2, CuO, Cl2. Số các đơn chất và hợp chất trong các chất trên là: A. 3 hợp chất và 5 đơn chất. B. 6 hợp chất và 2 đơn chất. C. 5 hợp chất và 3 đơn chất. D. 4 hợp chất và 4 đơn chất. 24: Cho những chất sau: Than chì (C), muối ăn (NaCl), khí ozon (O3), sắt (Fe), nước đá (H2O), khí oxi (O2), đá vôi (CaCO3). Có bao nhiêu hợp chất? A. 1 B. 3 C. 5 D. 4 25: Dãy chất nào sau đây đều là hợp chất: A. Cl2, KOH, H2SO4, AlCl3 8 / 9 13: Kí hiệu hóa học của nguyên tố iron (sắt) là A. S B. Fe C. fE D. FE B. CuO, KOH, H2SO4, AlCl3 C. CuO, KOH, Fe, H2SO4 D. Cl2, Cu, Fe, Al II. Tự luận 1: a/ Nguyên tử là gì? Trình bày cấu tạo của nguyên tử? b/ Hãy cho biết tên, kí hiệu, điện tích của các hạt cấu tạo nên nguyên tử? c/ Thế nào là nguyên tử cùng loại? 2: Chọn ý thích hợp điền vào chỗ chấm: 1-; 0; hạt nhân; 1+; (e)= (p); *Điện tích: điện tích của một(e) là:……………, điện tích của một (p) là:………………, còn điện tích của một (n) bằng……… Nguyên tử luôn trung hòa về điện nên cho ta số(………) = số(………….). *Khối lượng: Khối lượng của một (p) ≈ khối lượng của (n) và khối lượng của một (e) ≈ 0,0005 lần khối lượng của một (p) nên khối lượng của hạt nhân lớn hơn nhiều lần khối lượng lớp vỏ (e). Vì vậy người ta coi khối lượng của……………………………………………..là khối lượng của nguyên tử. 3: Trong các chất sau đây, chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất? a) Axit photphoric (chứa H, P, O). b) Axit cacbonic do các nguyên tố cacbon, hiđro, oxi tạo nên. c) Kim cương do nguyên tố cacbon tạo nên. d) Khí ozon có công thức hóa học là O3. e) Kim loại bạc tạo nên từ Ag. f) Khí cacbonic tạo nên từ C, 2O. g) Axit sunfuric tạo nên từ 2H, S, 4O. h) Than chì tạo nên từ C. i) Khí axetilen tạo nên từ 2C và 2H. 4: CÁc công thức hóa học sau có ý nghĩa gì 3Mg, H, 2O2, 4N2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai