Hóa học Lớp 8: Hoà tan 16g Fe2O3 vào dung dịch HCl a, tính khối lượng HCl b, tính khối lượng của FeCl3

Hóa học Lớp 8: Hoà tan 16g Fe2O3 vào dung dịch HCl a, tính khối lượng HCl b, tính khối lượng của FeCl3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai