Hóa học Lớp 8: Hòa tan 15g CaCO₃ bằng axit clohidric dư cho toàn bộ khí sinh ra hấp thụ hết vào 500ml dung dịch NaOH 0,4M thu được dung dịch A. Cho lư

Hóa học Lớp 8: Hòa tan 15g CaCO₃ bằng axit clohidric dư cho toàn bộ khí sinh ra hấp thụ hết vào 500ml dung dịch NaOH 0,4M thu được dung dịch A. Cho lượng dư dung dịch BaCl₂ vào dung dịch A thấy tạo thành m gam kết tủa. Tính m., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ