Hóa học Lớp 8: đun nóng 16,8g bột sắt, 6,4g lưu huỳnh(ko có không khí) thu đc chất rắn A. hòa tan A bẰNG HCl dưthoát ra khí B. cho khí B đi chậm qua d

Hóa học Lớp 8: đun nóng 16,8g bột sắt, 6,4g lưu huỳnh(ko có không khí) thu đc chất rắn A. hòa tan A bẰNG HCl dưthoát ra khí B. cho khí B đi chậm qua dd Pb(NO3)2 tách ra kết tủa màu đen. các phản ứng xảy ra 100%. a)Viết PTHH và cho biết A,B,D là chất gì? b)Tính thể tích khí B(đktc) và khối lựng kết tủa D c)Cần bao nhiêu thể tích O2(đktc) để đốt cháy hoàn toàn khí B, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai