Hóa học Lớp 8: Đốt cháy hoàn toàn Cacbon trong không khí thu được 4,4 gam khí Cacbonđioxit(CO2). Biết rằng Cacbon cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi

Hóa học Lớp 8: Đốt cháy hoàn toàn Cacbon trong không khí thu được 4,4 gam khí Cacbonđioxit(CO2). Biết rằng Cacbon cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi trong không khí. a. Viết phương trình chữ b. Viết phương trình hóa học c. Tính khối lượng Cacbon và khối lượng khí oxi cần cho phản ứng? Biết mc= 0.375×moxi, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ