Hóa học Lớp 8: Đốt cháy hoàn toàn 10,8 g bột nhôm (Al) trong khí Oxi (O2) thu được nhôm oxit (Al2O3). a. Hãy tính thể tích khí oxi và thể tích không

Hóa học Lớp 8: Đốt cháy hoàn toàn 10,8 g bột nhôm (Al) trong khí Oxi (O2) thu được nhôm oxit (Al2O3). a. Hãy tính thể tích khí oxi và thể tích không khí cần dùng (đktc). Biết thể tích oxi chiếm 20% thể tích không khí. b. Tính khối lượng nhôm oxit tao thành. c. Tính khối lượng KMnO4 cần dùng để có lượng oxi dùng cho phản ứng trên? Biết Al = 27, O = 16, K = 39, Mn = 55, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ