Hóa học Lớp 8: Cho 2,16 gam hỗn hợp R gồm Na,Al và Fe vào nước dư, kết thúc phản ứng thu được 0,02 mol H2 và chất rắn không tan. Tách chất rắn, cho ph

Hóa học Lớp 8: Cho 2,16 gam hỗn hợp R gồm Na,Al và Fe vào nước dư, kết thúc phản ứng thu được 0,02 mol H2 và chất rắn không tan. Tách chất rắn, cho phản ứng với hết dung dịch CuSO4 thu được 3,2 gam Cu. Viết phương trình và tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp R, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai