Hóa học Lớp 8: Cho 1,3g kẽm phản ứng hoàn toàn với 400ml dung dịch HCl. a. Viết PTHH. b. Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc. c. Tính nồng độ mol

Hóa học Lớp 8: Cho 1,3g kẽm phản ứng hoàn toàn với 400ml dung dịch HCl. a. Viết PTHH. b. Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc. c. Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng. d. Cho toàn bộ lượng khí hiđro thu được ở trên phản ứng với 0,8g CuO thì thu được bao nhiêu gam đồng?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.



Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ