Hóa học Lớp 8: Cách cơ bản đề nhận biết kim loại chất rắn tan hay không tan là A. Quỳ tím B. Nước C. Hóa chất D. Cách nào cũng được

Hóa học Lớp 8: Cách cơ bản đề nhận biết kim loại chất rắn tan hay không tan là A. Quỳ tím B. Nước C. Hóa chất D. Cách nào cũng được, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ